Tripleco, een introductie

Een foto van John Jeckmans

TripleCo is in 2004 opgericht door John Jeckmans en richt zich hoofdzakelijk op het kickstarten van veranderingsprocessen in mens en organisatie.

Niet de zogenaamde quick win van een opgelegde verandering, een die meestal weer verdampt.

Maar één vanuit de top gewenste en door de basis gedragen en daarmee geborgde duurzame verandering.

Een mondvol, snel gezegd, lastiger uitgevoerd, maar wel te doen.

Creëer ruimte om te veranderen, creëer momentum binnen die ruimte, borg richting door vormgeving van die ruimte. Durf los te laten! Informeer mensen, openheid van zaken, betrek ze erbij. Goed geïnformeerde mensen zijn bij uitstek in staat om gezamenlijk de juiste beslissingen te nemen.

Opgelegde veranderingen daarentegen zorgen meestal voor tegenreacties (actie = reactie) en kosten vaak veel energie, tijd en continue aansturing van mens en organisatie. Natuurlijk, soms is dit noodzakelijk zodat een organisatie kan overleven. Alleen het borgen gaat niet met macht, kracht en dwang.

Wanneer u eens van gedachten wilt wisselen hoe een voedingsbodem te creeren voor duurzame verandering, een verandering die minder energie kost en vaak zelfs energie oplevert, neem dan contact op via mail of telefoon.

TripleCo Solutions is als separate activiteit toegevoegd met als simpel doel technologieën, apparaten en componenten naar de markt te krijgen. Niet slechts als business development, maar ook het gewoon leveren van praktische oplossingen voor verschillende onvolkomenheden die je zo nogal eens tegenkomt bij bovenstaande veranderingsprocessen. Sleutelwoorden zijn energiebesparend, energieleverend, aan elkaar knopen van verschillende manieren van kijken en beoordelen.